Dushanba-Shanba с 8:00 - 17:00

 • Qo'shma ponksiyon va dori-darmonlarni qabul qilish, kislorodli terapiya
 • Oyoq qo'lning yumshoq to'qimalarida operatsiya
 • Bilakning yumshoq to'qimalarida operatsiya
 • Tirsak va нelka bo'g'imlarida operatsiya
 • Metall konstruktsiyani olib tashlash
 • Teri-plastik jarrohlik
 • Tiz qo'shma operatsiyasi
 • Oyoq Bilagi zo'r va pastki oyoqning yumshoq to'qimalarida operatsiya
 • Qo'l va oyoqning suyak to'qimalarida operatsiya
 • Femur va son bo'g'imlarida jarrohlik
 • Metall konstruktsiyani olib tashlash
 • Uzoq quvurli suyak operatsiyalari
 • Orqa miya operatsiyalari
 • Suyak jarrohligi bilan soxta bo'g'imlarni jarrohlik yo'li bilan davolash
 • Katta bo'g'imlarda artroskopik operatsiyalar
 • Katta bo'g'imlarning endoprostetikasi
 • Kranioplastika